กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท 
รุ่นบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เนื่องในวาระครบรอบ 104 ปีของคุณยาย
 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2556
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท  รุ่นบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (เปรียญธรรม 9 ประโยค, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์

ภาคเช้าจะเป็นพิธีบรรพชา, ภาคบ่ายจะเป็นพิธีอุปสมบท
เวลา 05.30 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตร
เวลา 06.30  น.  พิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ
เวลา 07.10  น.  พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร
เวลา 08.00  น.  พิธีบรรพชาเป็นสามเณร
เวลา 10.00 น.  พิธีถวายบาตร และเครื่องไทยธรรมแด่สามเณรธรรมทายาท ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง
 
และจะมีพิธีอุปสมบทในภาคบ่าย  และวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม (มีพิธีอุปสมบท 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมคุณยายอาจารย์-2556.html
เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 09:01
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv