DMC NEWS
 
 
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรม เมืองลิมบวก
 
 
  วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรม เมืองลิมบวก
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรม เมืองลิมบวก
 
        พระอาจารย์วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองลิมบวก  สำหรับพิธีเริ่มด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีเจ้าภาพกองทุนภัตตาหาร คือ เด็กชายริชาด พะยอมแย้ม และเด็กชาย มัคซี่ ชาลเลอร์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประเคนภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

        ส่วนช่วงบ่ายเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมและถวายกองทุนต่างๆ ดังนี้ กองทุนผ้าป่าสามัคคี มีกัลยาณมิตรสมจิตร ไอลแบรก นำกล่าวคำถวาย , กองทุนคิลานเภสัช มีกัลยาณมิตรจันทร์จิรา จันทร์ทรา และกัลยาณมิตรสุภาวดี โรมเพ็ล นำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศน์สอนธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง จากนั้นเป็นพิธีกราบเท้า คุณแม่เนื่องในวาระวันแม่ของประเทศเยอรมนี ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างมาก
 
 
 
รับชมวีดีโอ
 
[[videodmc==45098]]
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต-จัดปฏิบัติธรรม-เมืองลิมบวก..html
เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 09:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv