ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4

       วันที่ 12 มีนาคม 2558 พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร เดินทางมาเป็นประธานการสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

 

 

 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน-ประเทศบาห์เรน-จัดสอบธรรมสนามหลวง-ครั้งที่-4.html
เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 08:58
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv