กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัดสาขาทั่วโลกประจำปี 2557
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่
 

     กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ครับ กระผม พระมหาอนันตชัย ฐิตชโย อายุ 40 ปี พรรษา 19ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ ครับ

     กระผมกราบขอบพระคุณ  ในความเมตตาที่ถวายปัจจัยต้นสมบัติ ในโครงการกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัด ครับ ปัจจัยนี้จะเป็นต้นบุญอันศักดิ์สิทธิ์  ในการเติมเต็มปรับปรุงก่อสร้าง “ สภาชิตัง เม “ กว้าง  20  เมตร  ยาว  40  เมตร  เพื่อใช้ในการรองรับบุคคลผู้มาอบรมปฏิบัติธรรม ในโครงการต่างๆของวัด  เพราะอาคารหลังนี้ยังไม่มีพื้น  ไม่มีผนัง อันจะป้องกันดิน ฟ้าอากาศ และสัตว์ต่างๆ เช่น ยุง งู  เป็นต้น  ที่คอยรบกวนในหน้าฝน และจะเป็นที่ประชุมคณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เพื่อให้สาธชุนทั้งหลายได้รู้แจ้ง เห็นจริง และเข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระธรรมกาย ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำค้นพบ  จึงเกิดอานิสงส์มหาศาล สำหรับท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุน และมีส่วนแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะเป็นสุดยอดของทาน คือวิหารทานอันมีพระสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง 4 ได้ใช้สอยไม่ว่าท่านจะเกิดไปภพใดชาติใดก็จะอยู่ในพุทธศาสนา  ตระกูลสัมมาทิฐิ ปฏิรูปเทส และอยู่ในวงบุญพิเศษของมหาปูชนียาจารย์ ตลอดไป ครับ

      ลูกกราบแทบเท้าขอบพระคุณในความเมตตาอย่างสูงยิ่งในครั้งนี้ ครับผม
 
 
[[videodmc==48745]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่.html
เมื่อ 17 มกราคม 2562 04:07
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv