สวดธัมมจักฯ วันละแสนจบ
...............................................
โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์  
เพื่อความเป็นสิริมงคลของแผ่นดิน


สวดมนต์


11 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (วันลอยกระทง) ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//สวดมนต์ธัมมจักฯ.html
เมื่อ 23 ตุลาคม 2561 06:24
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv