ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณ
รอบมหาธรรมกายเจดีย์  เนื่องในวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
    1. เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 55 ปี
    2. แต่งกายชุดอุบาสก - อุบาสิกา
    3. ไม่มีสัมภาระติดตัวระหว่างร่วมขบวน
    4. งดนำเด็กเล็กเข้าร่วมขบวน
    5. สามารถเดินระยะไกลได้ และขอความกรุณางดนำรถเข็นเข้าขบวน

วันสมัคร
 
    วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561
    วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561
    วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561
    วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561
    วันอาทิตย์ที่  1  มีนาคม      พ.ศ. 2561
   
     ช่วงเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ สภาธรรมกายสากล เสา H 7 , K 14
     
      และวันจันทร์ - วันเสาร์ สมัครได้ที่ วิหารคดเสาร B 86

สอบถามรายละเอียดได้ที่
 
โทร. 094-424-7978
Line ID : @owj5197j

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//610204-รับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณวันมาฆบูชา.html
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562 00:39
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv