สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

     สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจำนวน 53 จบ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยปุพผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรรัฐ และกัลยาณมิตรเพยาว์ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอม สุคันธมาลา โดยมีกัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด และกัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวารวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรอรณี เลิศเกรียงไกรยิ่ง และกัลยาณมิตรรัตนา สุขยิ้มน้อย เป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรอรณี  เลิศเกรียงไกรยิ่ง และกัลยาณมิตร รัตนา สุขยิ้มน้อย

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

     นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายกองทุนเครื่องกันหนาวแด่คณะสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรทองใส พารา และกัลยาณมิตรพูนพิไล บัมการ์ดเนอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัดพระธรรมกาย โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินคือครอบครัว ลีพัฒนะพันธ์ จากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ และรับฟังโอวาทอังทรงคุณค่า พร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//611108-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 04:49
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv