สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)

     พุทธศาสนิกชนทั้งชาวประเทศไทยและกัมพูชา ร่วมพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี) จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)

      เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรชาวไทยร่วมกับชาวกัมพูชา ได้ร่วมกันถวายกฐินสัมฤทธิ์แด่วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี) โดยได้รับความเมตตาจากพระรัตนมุนี (เอีย สุพร) เจ้าคณะจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา เป็นประธานสงฆ์, กัลยาณมิตรพรสรร กำลังเอก ประธานกฐินสามัคคีผู้แทนจากวัดพระธรรมกาย, คุณหญิงซอ มณีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ประธานพิธีฝ่ายกัมพูชา ซึ่งภายในงานมีผู้นำบุญจันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และสาธุชนชาวกัมพูชา เข้าร่วมงานบุญกว่า 4 พันคน ซึ่งพิธีได้จัดขึ้น 2 วัน คือวันแห่กฐินและจุดโคมประทีปโคมลอยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนวันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นวัดทอดกฐิน ตามประเพณีชาวพุทธกัมพูชาที่งดงามและเป็นระเบียบสวยงาม น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)

      สำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้สร้างความประทับใจและปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกฐินสามัคคีที่เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนทั้งจากประเทศไทยและกัมพูชา ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตั้งใจที่จะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา รวมถึงได้ตระหนักถึงอานิสงส์ และบุญอันยิ่งใหญ่ของการทอดกฐิน แม้ว่าในปีนี้งานบุญทอดกฐินจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่การสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ก็ยังเป็นหน้าที่ของเหล่าพุทธบริษัทสี่มาร่วมกันสืบทอดต่อไป เพื่อให้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//611130-วัดโพธิมาราม.html
เมื่อ 25 เมษายน 2562 11:46
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv