สมาธิ
พระพุทธศาสนา
คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

     คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์

คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

     คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple ซึ่งเป็นวัดใหญ่ในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยท่านเจ้าอาวาสเคยมาวัดพระธรรมกายแล้วหลายครั้ง และในวันนี้ได้นำคณะสงฆ์ในวัดมาชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก ซึ่งท่านเจ้าอาวาสและคณะประทับใจในการนำชมวัดเป็นอย่างมาก เพราะได้เห็นบรรยากาศในวันงานบุญที่มีผู้คนมาร่วมงานบุญมากมาย เมื่อได้ไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ท่านได้ชักชวนคณะสงฆ์เดินเวียนประทักษิณและสวดมนต์บทสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรด้วย

คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

     ซึ่งตัวแทนพระอาจารย์รูปหนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาบุญที่เราได้สร้างวัดใหญ่โตและมีความงดงาม เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของพุทธบริษัท 4 และขอบคุณที่ให้การดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี ถ้ามีโอกาสจะกลับมาร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายอีกด้วย

คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//611201-วัดพระธรรมกาย.html
เมื่อ 21 เมษายน 2562 11:51
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv