สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร / และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล, และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรทวี เขียวฉะอ้อน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ , 

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายบุญการศึกษา โดยมีกัลยาณมิตรเอ็นดู เขียวฉะอ้อน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็แสดงธรรมอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//611207-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html
เมื่อ 26 เมษายน 2562 11:20
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv