วันสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2562
วันเสารที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

 
     สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป

      ขอเชิญชวนมหาเศรษฐีผู้มีบุญทุกๆท่านทั่วโลก ร่วมถวายของขวัญและทุนการศึกษาแด่สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย กว่า 300 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมี เนื่องใน " วันสามเณร " ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2562

กำหนดการกิจกรรมวันสามเณร
 
     07.00 น. - ตักบาตรสามเณรเพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ 
                     สนามหลวง ณ หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
 
     10.00 น. - พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการศึกษา ณ ค่ายจองแชมป์
 
     11.00 น. - ร่วมถวายภัตตาหาร แด่สามเณร
 
     13.30 น. - ร่วมรับชมการแสดงของสามเณร
 
 
"ของขวัญที่ดีที่สุด มาจากใจที่บริสุทธิ์"

สอบถามรายละเอียดได้ที่
 
ฝ่ายบิณฑบาต  โทร. 095-460-5167
ฝ่ายของขวัญ   โทร. 087-770-0031
 
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//620107-วันสามเณร.html
เมื่อ 8 ธันวาคม 2562 13:52
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv