ข่าวรอบโลก 

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า 
 
สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตร

สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตร
 
     วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อร่วมบุญบรรพชาสามเณรธรรมทายาทฮ่องกง สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรัย กัลยาณมิตรสมฤดี การสาร และกัลยาณมิตรนวล แสนสำราญ ได้เป็นประธานนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตร

พิธีทอดผ้าป่า
 
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อร่วมบุญบรรพชาสามเณรธรรมทายาทฮ่องกง 

     ภาคสายเป็นพิธีทอดผ้าป่า นำโดยกัลยาณมิตรอมร ภากรแสงสุก และกัลยาณมิตรสำรวย เจตจันทร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายผ้าป่า พร้อมทั้งนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวบุญการบวชสามเณรธรรมทายาท ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 ถึงวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช  2556
 
พระอาจารย์ได้นำสาธุชนปล่อยสัตว์-ปล่อยนกให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
 
พระอาจารย์ได้นำสาธุชนปล่อยสัตว์-ปล่อยนกให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

     ภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรเล็ก อดุลศักดิ์ โยมพ่อของพระมหามหาภูริวัฒน์  ฌานวิชฺโช และอุทิศแด่กัลยาณมิตรหลี๊  ชิ เขิ่ง ผู้นำบุญชาวฮ่องกง โดยกัลยาณมิตรลำพรวน พุทธรัตน์  กัลยาณมิตรอมร ภากรแสงสุก พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดภาวนาเกาลูน ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปล่อยสัตว์-ปล่อยนกให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างมากที่ได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน            
           

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
จัดปฏิบัติธรรมเมือง Oer-Erkenschwick
 
สาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5
 
สาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5

     กัลยาณมิตรจันทร์เพ็ญ  มูลเลอร์ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน มาเป็นเนื้อนาบุญ เนื่องในโอกาสทำบุญเปิดร้านนวดไทยในเมือง Oer-Erkenschwick  ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตร โสภิณ เวลโรเยน และกัลยารมิตรจันทร์เพ็ญ  มูลเลอร์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและประเคนภัตตาหารถวายแด่คณะสงฆ์
 
ปฏิบัติธรรมเมือง Oer-Erkenschwick
 
ปฏิบัติธรรมเมือง Oer-Erkenschwick

     ภาคบ่ายพระอาจารย์ได้สนทนาธรรม ในหัวข้อหลักการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จพร้อมทั้งได้แจ้งข่าวงานบุญธุดงค์ปีใหม่ของวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมพุทธศักราช 2555 ถึงวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2556 และอยู่ร่วมพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วย


 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//World-news-ประจำวันที่-12-ธันวาคม-2555.html
เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 09:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv