ข่าวรอบโลก
 
วัดภาวนานาโกย่า  จัดพิธีทอดผ้าป่า
 
        ฟังธรรมจากพระอาจารย์สายชล  ธัมมาวุฒิโท  ที่ได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับเทคนิคการวางใจ การเข้าใจความเป็นตัวเอง
 
     วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย สำหรับพิธีกรรมภายในงาน คณะกัลยาณมิตรวัดภาวนานาโกย่าร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และฟังธรรมจากพระอาจารย์สายชล  ธัมมาวุฒิโท  ที่ได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับเทคนิคการวางใจ การเข้าใจความเป็นตัวเอง  เทคนิควิธีในการทำสมาธิ 
 
     ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส   และร่วมกันถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
 
     จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส   และร่วมกันถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย โดยมีกัลยาณมิตรดวงสุดา  อานุภาพมาศ เป็นผู้แทนนำกล่าว  พร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์ และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้
 
 
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 
         พระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล

      ด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช โดยในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์และกัลยาณมิตรสุภามาส ตันตะวิวัฒน์ เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้พระณรงค์ คุเณสโก ได้ให้ปกิณกะธรรมเรื่องคุณค่าของการให้ จากนั้นร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์
 
       พิธีกรรมถวายคิลานเภสัช สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันคิลานเภสัช
 
      ภาคบ่ายเป็นพิธีกรรมถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์ และกัลยาณมิตรสุภามาส  ตันตะวิวัฒน์ นำกล่าวคำถวาย ส่วนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันคิลานเภสัช ก่อนที่พระมหาสงวน สุริยะวังโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจีย ได้เมตตาแสดงธรรมให้กับสาธุชนผู้มีบุญเรื่องคุณค่าของดวงแก้ว เพื่อเป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างมาก
 
  รับชมวีดีโอ
 
[[videodmc==44230]]  
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//World-news-ประจำวันที่-17-มกราคม-2556.html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 13:42
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv