อานิสงส์แห่งบุญ
ทำบุญตามกาล

ในอดีตเคยมีบุญสงเคราะห์ญาติ
คำถามจากทางบ้าน:
            ผมเดินทางไปหลายประเทศกว่า ๖๐ ครั้ง โดยเริ่มจากไม่มีเงินเลย แต่น่าแปลกมาก ก่อนเดินทางทีไร จะมีคนนำเงินมาช่วยเหลือทุกครั้ง เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        ก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งจะมีคนนำเงินมาให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะในอดีตได้เคยมีบุญสงเคราะห์ญาติ ที่มาขอความช่วยเหลือ ในคราวจำเป็นต่างๆ ก็จะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งไป กับบุญที่ทำตามกาล เช่น เวลาหน้าผลไม้ หน้าข้าว ก็จะนำผลไม้และข้าวที่ออกใหม่ไปทำบุญถวายพระภิกษุสามเณรก่อน และทำบุญทอดกฐินตามกาลทาน ตามประเพณีมารวมส่งผล
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/การทำบุญตามกาลมีอานิสงส์อย่างไร-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 17:43
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv