กินหมากผิดไหม/ผิดคำสัญญา
 
คำถามจากทางบ้าน:
        แม่ของลูก เป็นคนใจบุญมาก แต่ชอบกินหมาก การกินหมากเป็นบาปหรือไม่ จะมีผลกรรมเหมือนการสูบบุหรี่หรือไม่คะ
 
        ตอนป่วยสัญญาว่าจะมาวัด แต่เมื่อหายป่วยก็ไม่มา อย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
การกินหมากก็ไม่มีวิบากกรรมอะไร เพียงแต่จะเป็นเครื่องกังวลใจ ทำให้เป็นภาระ
การกินหมากก็ไม่มีวิบากกรรมอะไร เพียงแต่จะเป็นเครื่องกังวลใจ ทำให้เป็นภาระ
 
        การกินหมากก็ไม่มีวิบากกรรมอะไร เพียงแต่จะเป็นเครื่องกังวลใจ ทำให้เป็นภาระ ส่วนการสูบบุหรี่นั้นเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นจึงมีวิบากกรรม
 
        ไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไร เพียงแต่ได้ชื่อว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท ซึ่งบาปกรรมเก่าในอดีตอาจจะตามมาส่งผล เพราะไม่ได้เข้าวัดสร้างบุญใหม่ กรรมเก่าที่มีมันก็จะส่งผล
 
ตอนป่วยสัญญาว่าจะมาวัด แต่เมื่อหายป่วยก็ไม่มา
ตอนป่วยสัญญาว่าจะมาวัด แต่เมื่อหายป่วยก็ไม่มา
 
        อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้มาวัด ก็จะไม่ได้ฟังธรรม ทำให้ขาดความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ถ้ามาวัดก็จะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยิน หรือเคยได้ยินแล้วก็ได้กลับมาทบทวน หากมีข้อสงสัยก็จะทำให้หายสงสัย เมื่อหายสงสัยก็จะเกิดปีติเกิดกำลังใจ แล้วจะตั้งเป้าหมายหรือดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และได้มาบำเพ็ญบุญต่างๆ นี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องมาวัด
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/กินหมากผิดไหม-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562 11:22
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv