อย่างนี้จะบาปไหม
ชายกับชาย

คำถามจากทางบ้าน:
            การอยู่ร่วมกันระหว่างชายกับชายฉันสามีภรรยา หากไม่มีการนอกใจกันเลย กรณีนี้จะบาปไหมคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            การอยู่ร่วมกันระหว่างชายกับชายฉันสามีภรรยา แต่ไม่ผิดศีลข้อ ๓ คือ รักเดียวใจเดียว ก็ไม่ได้มีบาปกรรมอะไร แต่ชาวโลกก็จะติเตียน ไม่ยอมรับ หรือยอมรับแต่ก็ไม่ค่อยสนิทใจนัก เพราะมันไม่คุ้น แล้วถ้าหากอยู่ร่วมกันอย่างนี้ตลอดไป ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ก็ยากที่จะพ้นกรรมกาเมฯ ในชาติต่อไป ลูกก็ต้องไปตัดสินใจเลือกเอาก็แล้วกันนะลูกนะว่า จะเอาอย่างไร แล้วที่สำคัญก็คือ ใครจะยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ไม่สำคัญเท่ากับว่า ยากที่จะพ้นกรรมตรงนี้ มันก็จะต้องไปใช้กันอีกหลายชาติ ในสภาพที่ลูกเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี่แหละ
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ชายกับชาย-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09:34
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv