ต่อมน้ำเหลืองโต/ปัสสาวะแสบขัด/
เลือดออกตามไรฟัน/ทาลัสซีเมียร์
 
คำถามจากทางบ้าน:
        กรรมใดขณะคุณแม่ตั้งท้องตัวลูก ทำให้คุณแม่ป่วยถึง ๓ โรค คือ ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โต ปัสสาวะแสบขัด และเลือดออกตามไรฟัน
 
เหตุที่ทำให้คุณแม่ป่วยถึง ๓ โรคขณะตั้งท้องตัวลูก
เหตุที่ทำให้คุณแม่ป่วยถึง ๓ โรคขณะตั้งท้องตัวลูก
 
        ลูกเคยเป็นโรคทาลัสซีเมียร์ มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียมากกว่าคนปกติ เพียงแค่ก้าวขึ้นบันไดได้เพียง ๒ ขั้น ลูกก็จะเหนื่อยนานถึง ๑๕ นาที เมื่อลูกไปหาหมอ หมอให้ยาบำรุงเลือดมาทาน และดูแลสุขภาพด้วยการไม่นอนดึก พักผ่อนให้เพียงพอ อาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับ และหายขาดในปี ๒๕๔๔ เป็นปกติจนทุกวันนี้
 
        บุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียร์ แต่เพราะบุญใดทำให้ลูกเป็นโรคนี้เพียง ๔ ปี แค่ทานยาและดูแลสุขภาพก็หายขาดได้ แต่ทำไมคนอื่นๆ ที่เป็นโรคนี้ บางคนร่างกายจะอ่อนเพลียมาก ต้องถ่ายเลือดบ่อยๆ เสียค่าใช้จ่ายมาก และเป็นโรคนี้ตลอดชีวิต ทำไมจึงแตกต่างกันคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        เมื่อคุณแม่ตั้งท้องตัวลูก ท่านเป็นโรคต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โต เพราะกรรมในอดีตได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาส่งผล วจีกรรมที่ชอบสบถคำหยาบ บางครั้งก็เป็นคำหยาบพาดพิงอวัยวะของผู้หญิง มาส่งผลให้ปัสสาวะแสบขัดและเลือดออกตามไรฟัน เกี่ยวกับวจีกรรมเป็นหลัก
 
เหตุที่ตัวลูกเองเป็นโรคทาลัสซีเมียร์อยู่ ๔ ปีและหายขาดได้
เหตุที่ตัวลูกเองเป็นโรคทาลัสซีเมียร์อยู่ ๔ ปีและหายขาดได้
 
        ตัวลูกเองเป็นโรคทาลัสซีเมียร์อยู่ ๔ ปี ต่อมาทานยาและดูแลสุขภาพก็หายขาดได้นั้น เพราะกรรมในอดีตได้เป็นหัวหน้าคุมคนงาน ได้ใช้งานลูกน้องทำงานหนักโดยไม่ให้เขาพัก และบางครั้งก็งุบงิบเงินค่าแรงเขา แต่ก็ไม่มาก สมมติว่า ๒๐ บาท ก็เอาสัก ๕ บาท เพราะฉะนั้น ใครงุบงิบมีสิทธิ์เป็นทาลัสซีเมียร์ ให้เตรียมไว้ให้ดี ดังนั้น วิบากกรรมจึงน้อย ได้เสวยผลวิบากเพียงไม่กี่ปี เพราะงุบงิบน้อย กอปรกับบุญในอดีตและปัจจุบัน มาส่งผลตัดรอนเสียก่อน จึงหายได้ในภายหลัง
 
เหตุที่บางคนป่วยเป็นโรคนี้ตลอดชีวิต
เหตุที่บางคนป่วยเป็นโรคนี้ตลอดชีวิต
 
        คนอื่นที่ป่วยด้วยโรคนี้ บางคนร่างกายอ่อนเพลียมาก ต้องถ่ายเลือดบ่อยและเป็นโรคนี้ตลอดชีวิต เพราะบางคนมีวิบากกรรมดังกล่าวแรง คือ งุบงิบเยอะ และก็ทำมานานเป็นอาจิณ ก็จะต้องเป็นโรคนี้ตลอดชีวิต ถ้างุบงิบพอประมาณก็จะเป็นน้อยหน่อย
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ทาลัสซีเมียร์-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 23:01
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv