เรื่องเร้นลับ
ทำไมโลกนี้มีหลายภาษา
 
คำถามจากทางบ้าน:
            การมาอยู่ต่างประเทศมักจะมีอุปสรรคเรื่องภาษา ลูกเคยได้ฟังว่า สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ โลกไม่มีการแบ่งแยกประเทศ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเทศน์โปรดคนได้ทั้งโลก แสดงว่าทั้งโลกพูดภาษาเดียวกันใช่ไหม แล้วเขาพูดภาษาอะไรครับ

            ภาษาที่แตกต่างกันทำให้สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไร จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้คนทั้งโลกกลับมาพูดภาษาเดียวกันอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ธรรมะที่สามารถไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            การมาอยู่ต่างประเทศมักจะมีอุปสรรคเรื่องภาษา ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ลูกสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์ ซึ่งมาตรัสรู้ในยุคที่มนุษย์ใช้ภาษาเดียวกันทั่วทั้งโลกนั้น ก็เป็นเรื่องจริง แต่เป็นบางยุค บางพระองค์ ส่วนภาษาเดียวที่ใช้ร่วมกันนั้น  แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกัน แล้วแต่สมมติบัญญัติของโลกในยุคนั้น  แต่เนื้อหาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนื้อหาเดียวกัน

            ภาษาต่างๆ ที่มีหลากหลายจนทำให้มนุษย์สื่อสารกันไม่ได้ เพราะพญามารเขาเซ็ตโปรแกรม เอาภาษามาแบ่งแยก ให้มีหลากหลายภาษา หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ และหลายความเชื่อ เพราะต้องการแบ่งแยกให้มนุษย์แตกต่างกัน เพื่อจะได้ไม่รวมกัน เมื่อสื่อสารกันไม่ได้ ก็จะได้ไม่รู้จักหน้าที่ที่แท้จริง และเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เป็นต้น 

            จะให้มนุษย์หันกลับมาพูดภาษาเดียวกันได้ เพื่อสื่อสารและเข้าใจธรรมะได้ ก็ต้องไปปราบมารประหารกิเลสที่เป็นฉากหลังให้หมดไป
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ทำไมโลกนี้มีหลายภาษา-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13:47
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv