ความเชื่อกับความใช่
ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต
 
คำถามจากทางบ้าน:
            การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงหรือไม่ มีหลักในการออกแบบลายเซ็นอย่างไร ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น แค่ทำให้ความรู้สึกดีขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น ถ้าหากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมๆ อยู่

            ชีวิตจะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้ละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นเพียงอย่างเดียวแต่ต้อง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคำสอนของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าด้วย
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 02:30
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv