อาชีพ
สะสมวัตถุมงคล
 
สามีชอบไปหาพระเกจิอาจารย์ดังๆ ชอบเช่าวัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะๆ
คำถามจากทางบ้าน:
            เป็นเพราะกรรมอะไร สามีของลูกจึงชอบไปหาพระเกจิอาจารย์ดังๆ ชอบเช่าวัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะๆ และวัตถุมงคลเหล่านั้นช่วยให้ชีวิตของลูกดีขึ้นจริงหรือไม่คะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            สามีมีความชอบส่วนตัว ที่ชอบไปหาพระเกจิอาจารย์เพื่อขอวัตถุมงคล พอได้มาแล้วสบายใจ แล้วก็เก็บสะสมเอาไว้จำนวนมาก ก็เป็นเรื่องของคนใจบุญ และมีอัธยาศัยชอบอย่างนี้ติดข้ามชาติมา
 
มงคลเกิดได้ขึ้นอยู่กับการทำความดีของเราตามหลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
 
            วัตถุมงคลนั้นก็ช่วยให้สบายใจขึ้น ส่วนหลักก็คือบุญที่เรากระทำผ่านมา และการกระทำในปัจจุบันของเรา ถ้าทำความดีด้วย มีบุญเก่าด้วย ชีวิตก็รุ่งเรือง
 
            มงคลจะเกิดขึ้นได้ ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำความดีของเราตามมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นหลัก ส่วนวัตถุมงคลนั้นเป็นแค่เครื่องเสริมเท่านั้น
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/วัตถุมงคล-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 14:48
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv