สวดมนต์แก้เครียด
 
คำถามจากทางบ้าน:
        ในบรรดาพี่น้อง ๗ คน มีลูกเพียงคนเดียวที่ได้รับการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย ภายหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว พี่น้องทุกคนต่างพร้อมใจกันโยนภาระครอบครัวทุกอย่างมาไว้ที่ลูก ซึ่งตอนนั้นตัวลูกทำงานเป็นครู แต่งงานและมีลูกแล้ว จึงเป็นภาระที่หนักอึ้ง ทำให้ลูกเกิดความเครียดมาก จนมีอาการเบลอๆ ต้องหยุดงานเป็นเวลาครึ่งปี ช่วงหยุดงานพักรักษาตัวก็กินอาหารไม่ค่อยลง ดื่มได้แค่ไมโลวันละครึ่งแก้ว น้ำหนักลดลง ๑๐ กิโล และบางครั้งคิดจะฆ่าตัวตาย แต่เนื่องจากเป็นห่วงสามีและลูกสาว จึงระงับความคิดนี้ไป
 
        หลังจากพักหยุดงานได้ ๖ เดือน ลูกก็กลับไปทำงาน อาศัยการสวดมนต์ไหว้พระมาประคองสติตัวเอง แต่ก็ยังทานยาอยู่ ต่อมาก็เลิกทานยา อาศัยการสังเกตดูตัวเองว่า เครียดเมื่อไรก็สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ พร้อมกับไปช่วยงานที่วัดพุทธมหายาน จนกระทั่งกลับสู่สภาวะปกติ และกลับไปสอนหนังสือตามเดิมได้
 
บุพกรรมที่ทำให้ลูกต้องมารับภาระของครอบครัวเดิม
บุพกรรมที่ทำให้ลูกต้องมารับภาระของครอบครัวเดิม
 
        บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องมารับภาระของครอบครัวเดิม คือ พี่น้อง และครอบครัวใหม่ คือ สามีและลูก จนทำให้เป็นโรคเครียด ทานอาหารไม่ได้เป็นเวลาครึ่งปี และเคยคิดจะฆ่าตัวตาย บุญอะไรที่ช่วยลูกไว้ไม่ให้ฆ่าตัวตาย และหายจากโรคเครียดด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ ลูกจะแก้ไขวิบากกรรมเหล่านี้อย่างไร จึงจะไม่ต้องประสบอีกทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        บุพกรรมที่ลูกต้องมารับภาระของครอบครัว จนทำให้เป็นโรคเครียด ทาน
อาหารไม่ได้ เพราะในอดีตลูกก็เคยมีนิสัยโยนภาระรับผิดชอบต่างๆ ให้กับพี่น้องคนอื่นๆ ทำให้พี่น้องคนอื่นเขาเครียดมากคล้ายๆ กับตัวลูก ในชาตินี้เลยโดนพี่ๆ น้องๆ โยนมาบ้าง แต่ลูกมีบุญที่เคยทำกับหมู่คณะและในพุทธศาสนาเอาไว้ จึงทำให้บุญช่วยลูกไว้ ไม่ให้ฆ่าตัวตาย และหายเครียดด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ ประกอบกับลูกไม่มีวิบากกรรมฆ่าตัวตายด้วย
 
จะแก้ไขวิบากกรรมนี้โดยต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรมากๆ
จะแก้ไขวิบากกรรมนี้โดยต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรมากๆ
 
        ลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้โดยต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรมากๆ คือ ไปชวนคนทำความดี สร้างบุญทุกๆ บุญ อธิษฐานจิตให้ได้เกิดในครอบครัวที่ดี มีบุพการี พี่น้องที่ดีบ่อยๆ บุญนี้ก็จะช่วยให้ลูกไม่ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้อีกในชาติต่อๆ ไป
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/สวดมนต์แก้เครียด-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562 06:32
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv