สัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิต
 
คำถามจากทางบ้าน:
        น้องชายสัญญาว่า จะบวชตลอดชีวิตแต่บวชได้เพียง ๗ พรรษา ก็สึกออกมามีครอบครัว สาเหตุเพราะหลังบวชไม่นานก็ได้รับมอบหมายให้ไปสร้างวัดสาขาแห่งใหม่ต้องเป็นตัวตั้งตัวตี ทั้งเรื่องคนงาน เรื่องวัสดุก่อสร้างมากมาย อีกทั้งพระที่ติดตามก็แอบทำผิดพระวินัย (ฉันมื้อเย็น) จนท่านกลายเป็นที่รวมของภาระหนักอึ้ง ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็แก้ปัญหาด้วยการสละเพศสมณะเพื่อให้พ้นจากหน้าที่ที่รับผิดชอบ แล้วก็ไปมีครอบครัว
 
เมื่อเขาบอกว่าจะบวชไม่สึกแต่ภายหลังสึกออกมานั้นก็ไม่บาป แต่จะมีผังทำอะไรครึ่งๆกลางๆติดตัวไป
เมื่อเขาบอกว่าจะบวชไม่สึกแต่ภายหลังสึกออกมานั้นก็ไม่บาป แต่จะมีผังทำอะไรครึ่งๆกลางๆติดตัวไป
 
        การที่พระน้องชายได้เป็นผู้นำสร้างวัดแห่งใหม่แต่ไม่เสร็จ จะมีอานิสงส์อย่างไรเมื่อเขาสัญญาว่า จะบวชตลอดชีวิต แต่กลับสึกก่อน จะบาปหรือไม่ เขามีผังการบวชมาอย่างไร จึงบวชอยู่ได้เพียง ๗ พรรษาคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        ที่น้องชายเป็นผู้นำสร้างวัดใหม่แต่ไม่สำเร็จ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ชีวิตก็จะดีอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็จะตกลงมา เพราะทำงานได้ครึ่งๆ กลางๆ ไม่สำเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้แต่คนละเรื่องกับทำยังไม่เสร็จแต่ตายก่อนนะคือ เมื่อบุญส่งผลก็เป็นไปตามกำลังบุญรุ่งเรืองได้ไม่ถึงขีดสุดก็ต้องตายก่อนอย่างนี้ซึ่งดีกว่าประเด็นแรก
 
น้องชายบวชได้แค่ 7 พรรษา เพราะเขามีผังบวชช่วงสั้น และกำลังบุญไม่พอที่จะสร้างวัดให้สำเร็จได้
น้องชายบวชได้แค่ 7 พรรษา เพราะเขามีผังบวชช่วงสั้น และกำลังบุญไม่พอที่จะสร้างวัดให้สำเร็จได้
 
        ที่เขาสัญญาว่า จะบวชไม่สึก แต่ภายหลังสึกออกมานั้นก็ไม่บาป แต่ก็จะมีผังทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ ติดตัวไป ที่น้องชายบวชได้แค่ ๗ พรรษา เพราะเขามีผังบวชช่วงสั้น และกำลังบุญไม่พอที่จะสร้างวัดให้สำเร็จได้ด้วย อีกทั้งไม่ได้คบบัณฑิต นักปราชญ์ หรือพระที่เป็นกัลยาณมิตร ชีวิตจึงเป็นอย่างนี้
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/สัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิต-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 2 กรกฎาคม 2563 16:59
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2563 http://www.dmc.tv