อานิสงส์แห่งบุญ
บุญสร้างวัด

คำถามจากทางบ้าน:
            ผมเคยสร้างวัด ๗ วัด ในประเทศไทย ร่วมกับคุณพ่อ สร้างวัดของตัวเอง ๑ วัด และสร้างวัดต่างประเทศ เช่น ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่เกาะฮาวาย ประเทศอเมริกา ร่วมกับท่านผู้นำประเทศท่านหนึ่งซึ่งต่างศาสนา จะมีอานิสงส์อย่างไรครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้เป็นผู้นำของประเทศ เช่น ถ้าอยู่ในยุคราชาธิปไตย ก็จะได้เกิดในวรรณะกษัตริย์ ถ้าเกิดในยุคประชาธิปไตย ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดี ถ้าใจปรารถนาจะอยู่ในชั้นแนวหน้า โดยเป็นมือเศรษฐกิจ เพราะไม่ชอบออกรบ หรือปกครองบ้านเมือง ก็จะไปเกิดในตระกูลเศรษฐี มหาเศรษฐี
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของการสร้างวัด-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 14:53
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv