อานิสงส์แห่งบุญ
เหตุแห่งอายุยืน
 
คำถามจากทางบ้าน:
            คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมาก ปัจจุบันอายุ ๙๕ ปี แทบไม่เคยป่วยหนักเลย คุณพ่อทำบุญอะไรมาในอดีต จึงแข็งแรงและอายุยืนครับ
 
สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
เหตุที่ทำให้คุณพ่อมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงมาก
 
            เหตุใดอากงและอาม่าจึงมีอายุยืน โดยเฉพาะอากงอายุยืนถึง ๑๐๓ ปี ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี บุญอะไรทำให้ท่านทั้งสองจากที่มีเพียงเสื่อผืนหมอนใบมาจากเมืองจีน กลับสามารถตั้งตัวได้ จนกระทั่งมีร้านค้าเป็นของตนเอง
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            คุณพ่อแข็งแรงและอายุยืน เพราะในอดีตชาติ ท่านเคยทำบุญด้วยยารักษาโรค โดยทำยาแจกจ่ายเพื่อนบ้าน บุญนี้ได้ตามมาส่งผล
 
ทำบุญให้แข็งแรง อายุยืน
อากงชอบทำบุญด้วยยารักษาโรค และชอบแจกอาหารให้แก่คนยากจน
 
            อากงอายุยืน ๑๐๓ ปี เพราะบุญในอดีต ท่านชอบทำบุญด้วยยารักษาโรค และชอบแจกอาหารให้แก่คนยากจนสม่ำเสมอ บุญนี้ตามมาส่งผลให้ท่านแข็งแรงและอายุยืน
 
เหตุแห่งสุขภาพแข็งแรง อายุยืน
อาม่าอายุยืนน้อยกว่าอากงเพราะทำบุญแบบเดียวกับอากงแต่น้อยกว่า
 
            ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี ที่อายุยืนแต่น้อยกว่าอากง เพราะทำบุญในลักษณะเดียวกัน แต่ทำน้อยกว่าอากง
 
สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
บุญที่สงเคราะห์โลกส่งผลให้ท่านตั้งตัวได้

            บุญที่สงเคราะห์โลกดังกล่าว ส่งผลให้ท่านตั้งตัวได้ ทั้งๆ ที่มาจากเมืองจีน ในสภาพเสื่อผืนหมอนใบ
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/เพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีอายุขัยยืนยาว-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2562 20:33
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv