ผิวดำคล้ำ/อาบแดด/เหตุแห่งสีผิว
 
คำถามจากทางบ้าน:
        ลูกมีผิวพรรณคล้ำเพราะกรรมใด คนผิวคล้ำทุกคนเกิดจากกรรมมักโกรธหรือไม่ แล้วผิวคล้ำมากคล้ำน้อยขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธหรือไม่ ถ้าชาตินี้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธ ชาติหน้าจะผิวขาวไหมคะ
 
        พวกที่ชอบผิวสีแทน (Tan) จนต้องไปอาบแดด มีวิบากกรรมอะไรบีบคั้นให้ชอบทำอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
 
ผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกคร่าวๆ เป็น ๓ สี
ผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกคร่าวๆ เป็น ๓ สี
 
        ผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกคร่าวๆ เป็น ๓ สี คือ ผิวขาวแบบฝรั่ง ผิวเหลืองแบบคนเอเชีย และผิวดำแบบชาวแอฟริกัน ความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากบุพกรรมอะไรเป็นหลัก สีผิวทั้ง ๓ สี มีผลอะไรต่อนิสัยมักโกรธของมนุษย์หรือเปล่า คนผิวขาว ผิวเหลืองมักโกรธน้อยกว่าคนผิวดำไหมคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        ลูกมีผิวคล้ำ เพราะวจีกรรมในอดีต ที่เคยไปล้อเลียนเพื่อนที่ผิวดำคล้ำด้วยความคะนอง จนเพื่อนอับอาย มาส่งผล
 
ลูกมีผิวคล้ำ เพราะเคยไปล้อเลียนเพื่อนที่ผิวดำคล้ำด้วยความคะนอง จนเพื่อนอับอาย มาส่งผล
ลูกมีผิวคล้ำ เพราะเคยไปล้อเลียนเพื่อนที่ผิวดำคล้ำด้วยความคะนอง จนเพื่อนอับอาย มาส่งผล
 
        คนผิวคล้ำก็ไม่จำเป็นต้องเกิดจากกรรมมักโกรธอย่างเดียว เพราะบางทีก็เกิดจากวจีกรรมบ้าง ภาวะแวดล้อมบ้าง เป็นต้น ผิวคล้ำมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธและวจีกรรมดังกล่าว
 
คนผิวคล้ำก็ไม่จำเป็นต้องเกิดจากกรรมมักโกรธอย่างเดียว
คนผิวคล้ำก็ไม่จำเป็นต้องเกิดจากกรรมมักโกรธอย่างเดียว
 
        ถ้าชาตินี้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธ ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดเป็นคนผิวขาวหรือไม่ เช่น พวกมีมานะทิฏฐิ ถือตัว ดูถูกคนอื่น ก็อาจไปเกิดในเผ่าที่มีผิวดำและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
 
พวกที่ชอบผิวสีแทนจนต้องไปอาบแดดนั้น ก็เป็นเรื่องของรสนิยม
พวกที่ชอบผิวสีแทนจนต้องไปอาบแดดนั้น ก็เป็นเรื่องของรสนิยม
 
        พวกที่ชอบผิวสีแทนจนต้องไปอาบแดดนั้น ก็เป็นเรื่องของรสนิยม และเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ค่อยพึงพอใจในสิ่งที่ตัวมีตัวเป็น
 
ส่วนที่เกี่ยวกับกรรมก็มีกรรมดีและกรรมที่เป็นอกุศล
ส่วนที่เกี่ยวกับกรรมก็มีกรรมดีและกรรมที่เป็นอกุศล
 
        ผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ผิวขาวแบบฝรั่ง ผิวเหลืองแบบเอเชีย ผิวดำแบบแอฟริกันนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่าง คือ กรรม จิต อุตุ (อากาศ) อาหาร ภาวะแวดล้อม เป็นต้น
 
“ผิวดำ” แบบชาวอัฟริกัน   มักจะมีพื้นฐานกรรม “มักโกรธ” มากกว่าผิวสีขาวหรือสีเหลือง
“ผิวดำ” แบบชาวอัฟริกัน   มักจะมีพื้นฐานกรรม “มักโกรธ” มากกว่าผิวสีขาวหรือสีเหลือง
 
        ส่วนที่เกี่ยวกับกรรม ก็มีกรรมดี เช่น ให้อาหาร ให้เสื้อผ้า ก็จะทำให้มีผิวพรรณวรรณะละเอียดประณีต เป็นต้น ส่วนกรรมที่เป็นอกุศล เช่น วจีกรรมไปล้อเลียน ด่าว่าด้วยคำหยาบ หรือมักโกรธ เป็นต้น คนผิวดำแบบชาวแอฟริกัน มักจะมีพื้นฐานกรรมมักโกรธมากกว่าคนที่มีผิวสีขาวหรือสีเหลือง
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/เหตุที่ทำให้แต่ละคนมีสีผิวที่แตกต่างกัน-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 10:59
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv