เรื่องเร้นลับ
แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ

คำถามจากทางบ้าน:
            เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่ลูกตื่นขึ้นมาสวดมนต์บูชาพระ แล้วก็สวดบูชาแม่คงคา แม่ธรณี แม่โพสพ บนโต๊ะหมู่บูชาของลูกจะมีดินซึ่งเป็นตัวแทนของแม่ธรณี มีน้ำเป็นตัวแทนของแม่คงคา และลูกก็นึกในใจว่า ลูกอยากได้ข้าวพันธุ์ดี เพื่อมาเป็นตัวแทนแม่โพสพ และอยู่ๆ ก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้น คือ มีต้นข้าวงอกขึ้นในกระถางต้นไม้เก่าๆ บนดาดฟ้าอย่างน่าประหลาดใจ โดยที่ไม่มีใครไปปลูกเอาไว้เลย เป็นต้นข้าวที่สมบูรณ์และออกรวงอย่างสวยงามมาก ลูกจึงเก็บรวงข้าวมาบูชา เป็นตัวแทนของแม่โพสพ จนถึงทุกวันนี้
 
            แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพมีจริงไหม ถ้ามีจริง ท่านมีลักษณะอย่างไร ทำหน้าที่อะไร การที่ลูกสวดบูชาท่านทุกวัน ท่านรับรู้ไหม และการที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชา แล้วมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้นั้น เป็นเพราะเหตุใดคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            แม่ธรณี แม่คงคา และแม่โพสพนั้น เป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือลัทธิเทวนิยม ศาสนาที่มีเทพเจ้า สมมติขึ้นมาเพื่อยึดเป็นที่พึ่งทางใจว่า สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยอุ้มชูชีวิตขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนางธรณีในวันตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นางธรณีนั้นเกิดจากบารมีของพระพุทธองค์บันดาลให้เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้น แล้วพอเสร็จกิจปราบมารได้ นางธรณีก็หายไป ดังนั้น การกราบบูชาท่านเหล่านั้นจึงไม่มีผล เพราะท่านไม่มีตัวตน ทีนี้บังเอิญไปอธิษฐานแล้วสมปรารถนาขึ้นมา ก็เลยเข้าใจว่า สิ่งที่สมมตินั้นเป็นผู้บันดาลขึ้น แต่ความจริง ความสำเร็จขึ้นอยู่กับบุญในตัวที่เคยทำมาข้ามชาติ
 
            ที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชา แล้วเกิดมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้นั้น ก็เป็นเหตุบังเอิญ ซึ่งเกิดจากมูลของนกที่มาถ่ายเอาไว้ ซึ่งมีเศษของเมล็ดข้าวเปลือกปนอยู่ด้วย แล้วเมล็ดข้าวเปลือกนั้น ก็ได้ดิน อากาศ ฟ้า ที่ถูกส่วนพอเหมาะพอดี จึงเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/แม่ธรณี-แม่คงคา-แม่โพสพ-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 03:38
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv