โดนขโมยบ่อยมาก
 
คำถามจากทางบ้าน:
        ทำไมบริษัทที่ลูกทำงานโดนพนักงานขโมยของบ่อยมาก และครั้งละมากๆ ด้วย และทำไมแขกอินเดียจึงโกงเงินบริษัทถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวิบากกรรมของลูกหรือเปล่า จะแก้ไขได้อย่างไรคะ
 
เหตุที่ทำให้บริษัทที่ลูกทำงานโดนพนักงานขโมยของบ่อยมาก
เหตุที่ทำให้บริษัทที่ลูกทำงานโดนพนักงานขโมยของบ่อยมาก
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        บริษัทที่ลูกทำงาน ถูกพนักงานขโมยของบ่อยมากและครั้งละมากๆ ด้วย เพราะเกี่ยวกับวิบากกรรมในอดีต ที่แต่ละคนที่เป็นหุ้นส่วนเจ้าของบริษัท เมื่อทำการค้าแล้วมักจะเอาเปรียบลูกค้าบ้าง เบี้ยวเรื่องเงินบ้าง ไม่ซื่อตรงเพื่อเอากำไรบ้าง เช่น ส่งของไม่ครบบ้าง กรรมเล็กกรรมน้อยหลายครั้ง ต่างกรรมต่างวาระมารวมส่งผล
 
เหตุที่ทำให้สมบัติเมื่อเกิดขึ้นก็ให้มีเหตุต้องสูญเสียทรัพย์ไป
เหตุที่ทำให้สมบัติเมื่อเกิดขึ้นก็ให้มีเหตุต้องสูญเสียทรัพย์ไป
 
        จึงทำให้สมบัติเมื่อเกิดขึ้นก็ให้มีเหตุต้องสูญเสียทรัพย์ไปด้วยประการใดประการหนึ่ง เช่น ถูกพนักงานขโมยของเป็นต้น
 
เหตุที่ทำให้บริษัทถูกแขกโกงเงินไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุที่ทำให้บริษัทถูกแขกโกงเงินไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 
        บริษัทถูกแขกโกงเงินไป ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเศษกรรมดังกล่าวจากชาติในอดีตมารวมส่งผล ให้สมบัติเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีเหตุต้องเป็นไป คือ ให้โดนลูกน้องขโมยบ้างโดนคนอื่นโกงเงินไปบ้าง มันเป็นกรรมเก่าของเรา แต่เป็นกรรมใหม่ของเขา
 
จะแก้ไข ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ และจะทำสัญญาอะไรกับใครก็ต้องให้รัดกุม
จะแก้ไข ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ และจะทำสัญญาอะไรกับใครก็ต้องให้รัดกุม
 
        จะแก้ไข ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ แล้วอุทิศบุญไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขา ส่วนในปัจจุบันก็ต้องตรวจตราให้รัดกุมรอบคอบกว่านี้ อีกทั้งเวลาคัดคนเข้ามาทำงาน ก็ต้องเลือกให้ดี และจะทำสัญญาอะไรกับใครก็ต้องให้รัดกุม โดยถือหลักที่ว่า เชื่อใจแต่ยังไม่วางใจ เพราะคนมันมีกิเลส เราก็ต้องให้รัดกุมเอาไว้ ทุกอย่างเผลอเป็นเสร็จหมด ไม่ว่าคน สัตว์ สิ่งของ เผลอไม่ได้ ต้องดูแล ต้องอยู่ในสายตาตลอด
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/โดนขโมยบ่อยมาก-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 04:10
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv