ไม่ชอบการสัมผัสตัว/กลัวอ้วน
 
คำถามจากทางบ้าน:
        วิบากกรรมใดทำให้ลูกไม่ชอบการสัมผัสตัว เช่น การโอบกอดแม้กับคุณแม่ ทั้งที่ลูกรักท่านมาก
 
เหตุที่ทำให้ตัวลูกไม่ชอบการสัมผัสตัว
เหตุที่ทำให้ตัวลูกไม่ชอบการสัมผัสตัว
 
        เพราะเหตุใดลูกจึงรู้สึกกลัวความอ้วน เลยเริ่มอดอาหารจนเป็นโรคเบื่ออาหารจนเกือบตาย
 
        บุญใดทำให้ลูกสามารถสอนตัวเองได้ ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสุราบุหรี่ ในขณะที่พี่น้องทุกคนชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และชอบทะเลาะวิวาท
 
ที่นี่มีคำตอบ:
        ตัวลูกไม่ชอบการสัมผัสตัว แม้กับคุณแม่ของตนเอง เพราะชาติหนึ่งในอดีต ตัวลูกเกิดเป็นผู้หญิงมีทุกข์จากการครองเรือนมาก จึงได้หนีออกจากครอบครัวไปบวชเป็นแม่ชีโกนหัวแต่งชุดขาวเข้าวัด และได้รับคำอบรมสั่งสอนว่า ไม่ให้ยินดีในผัสสะหรือการสัมผัส นิสัยนี้ติดตัวมา
 
เหตุที่ทำให้ตัวลูกกลัวความอ้วนและอดอาหารจนเป็นโรคเบื่ออาหารเกือบตาย
เหตุที่ทำให้ตัวลูกกลัวความอ้วนและอดอาหารจนเป็นโรคเบื่ออาหารเกือบตาย
 
        ตัวลูกกลัวความอ้วนจนเริ่มอดอาหารกระทั่งเป็นโรคเบื่ออาหารเกือบตาย และมักทุกข์จากความคิดของตัวเอง เพราะวจีกรรมในอดีตที่มักจะชอบพูดกับเพื่อนที่อ้วน โดยพยายามพูดผลักดันให้เพื่อนไปลดความอ้วน จนเพื่อนเกิดความกังวลใจ อีกทั้งแนะนำให้เพื่อนคนนั้นอดอาหาร จนทำให้เพื่อนเป็นโรคเบื่ออาหารจนเกือบตายคล้ายที่ลูกเป็นในปัจจุบัน วิบากกรรมนี้มาส่งผล
 
ให้ปล่อยวางในสังขารร่างกาย อย่าไปยึดติดรูปร่างว่าอ้วนหรือผอม
ให้ปล่อยวางในสังขารร่างกาย อย่าไปยึดติดรูปร่างว่าอ้วนหรือผอม
 
        จะแก้ไข ก็ให้ลูกปล่อยวางในสังขารร่างกาย อย่าไปยึดติดรูปร่างว่าอ้วนหรือผอม ขอแค่ให้แข็งแรงพอที่จะสร้างบารมีได้สะดวกก็เพียงพอแล้ว อีกทั้งหมั่นนั่งสมาธิให้สม่ำเสมอทุกวันอย่างถูกหลักวิชชา จะได้เข้าถึงความสุขภายใน
 
เหตุที่ลูกสามารถสอนตัวเองได้
เหตุที่ลูกสามารถสอนตัวเองได้
 
        ลูกสามารถสอนตัวเองไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสุราบุหรี่ได้ แต่พี่น้องชอบดื่มสุรา สูบบุหรี่ และทะเลาะกันเอง เพราะบุญมันต่างกัน โดยชาติที่ผ่านมา ในชาติที่ลูกออกบวชชีดังกล่าว และได้สอนตัวเองให้ละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้ผ่องใส ด้วยบุญนี้จึงทำให้สอนตัวเองได้ ส่วนพี่น้องมีบุญน้อยกว่าตัวลูก เมื่อได้รับกระแสทางโลกและคบคนพาล จึงทำให้เป็นอย่างนั้น
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ไม่ชอบการสัมผัสตัว-ที่นี่มีคำตอบ.html
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 06:06
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv