บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 15:33
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv