บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 22 กันยายน 2561 10:39
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv