บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 07:57
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv