บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/������������������������������������������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 21 ตุลาคม 2560 21:06
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2560 http://www.dmc.tv