บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/������������������������������������������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 21 มีนาคม 2561 00:35
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv