บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/������������������������������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 21:22
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv