บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/������������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 15 ธันวาคม 2560 15:04
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2560 http://www.dmc.tv