บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 22 กันยายน 2560 02:32
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2560 http://www.dmc.tv