บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 02:11
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv