บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/������������������������������������������-���������������������������������������.html
เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 04:05
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv