นี่แหละครอบครัว
 
12. พี่น้องกันแต่ไม่คุยกัน


คำถามจากทางบ้าน:
 
    ทำไม พี่น้องทุกคนของลูกจึงไม่ค่อยคุยกัน ไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนม หยอกล้อกันเหมือนพี่น้องครอบครัวอื่น จะคุยกันก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะพี่ชายกับน้องชายของลูกไม่ถูกกันเลย จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
    พี่น้องของลูกไม่ค่อยคุยกัน และไม่ค่อยสนิทสนมกัน เพราะกรรมในอดีตที่แต่ละคนทำทานด้วยความไม่เคารพ เพราะฉะนั้น ก็เลยไม่ค่อยมีความเคารพกัน และมีนิสัยมากไปด้วยความลำเอียงในการปกครองลูกน้องและครอบครัว คือ ชอบทำตามอารมณ์ มักเลือกที่รักผลักที่ชัง ที่รักเราก็เอามา ที่ชังเราก็ผลักออกไป จึงทำให้แต่ละคนไม่สามัคคีกัน วิบากกรรมนี้จึงดึงดูดให้มาเกิดร่วมกันในครอบครัวเดียวกัน
 
    พี่ชายกับน้องชายไม่ถูกกัน ก็เพราะอัธยาศัยดังกล่าว แต่ไม่ได้จองเวรกันมา
 
    จะแก้ไข ก็ต้องให้ตัวลูกเองนั่นแหละเป็นกาวใจ ให้ลูกศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม แล้วก็ค่อยๆแนะนำกันไป ให้หมั่นฝึกยิ้มและพูดปิยวาจาแก่กัน และให้อภัยในข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนต่างก็มีกิเลส และต่างก็ไม่ได้ศึกษาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต แต่เราสามารถแก้ได้ เมื่อยังมีกายมนุษย์อยู่
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
11 สิงหาคม พ.ศ.2548
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/480811_01.html
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 12:09
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv