บุญ อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
 
35. รวยแล้วกลับจน

 
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
    คุณพ่ออพยพมาจาประเทศจีนผืนแผ่นดินใหญ่ มาถึงเมืองไทยตอนแรกๆ ก็ทำงานรับจ้างอยู่ที่จังหวัดพิจิตร พอมีทุน ท่านก็เปิดร้ายขายของชำจนมีฐานะร่ำรวย แล้วก็ได้แต่งงานกับคุณแม่ ตอนแต่งใหม่ๆฐานะก็ดี พอมีลูกคนที่สองเท่านั้น ฐานะก็แย่ลงเรื่อยๆ เนื่องจากคุณพ่อเป็นคนใจดี ชอบให้คนกู้ยืมเงิน แต่เมื่อยืมไปแล้ว เขาก็ไม่นำมาคืน จนกระทั่งคุณพ่อหมดตัว ทำไมคุณพ่อและคุณแม่จึงเกิดมายากจน ต่อมาร่ำรวย แต่พอมีลูกคนที่สอง ก็กลับไปยากจนอีกครั้ง เพราะกรรมใด
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
    คุณพ่อคุณแม่เกิดมายากจน ต่อมาร่ำรวย แต่พอมีลูกคนที่สองกลับไปจนอีก เพราะชาติในอดีต เวลาทำบุญมักจะทำบุญใหญ่ครั้งเดียว หลังจากนั้นก็เลิกทำไปเลย ดังนั้น เวลาบุญส่งผลก็เลยส่งช่วงเดียวเราจะแข็งแรง มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ หรือคุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ขึ้นอยู่กับบุญ ถ้าทำมากก็มีมาก ทำปานกลางก็มีปานกลาง ทำน้อยก็มีน้อย ถ้าไม่ทำก็ไม่มี ทำทีเดียวก็ใช้ได้ทีเดียวช่วงเดียว เรื่องนี้สำคัญ เพราะฉะนั้นบุญก็เลยส่งผลในช่วงแรกช่วงเดียว
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
12 กรกฎาคม พ.ศ.2548
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_480712.html
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 22:34
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv