บุญ อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
 
36. เหตุที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง

 
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
    ลูกและสามีทำบุญใดมาจึงประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงที่ทำอยู่ และจะสามารถประสบความสำเร็จสูงสุดได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายได้
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
    ที่ลูกและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง เพราะมีทานบารมีมาในอดีต กับชอบชวนคนทำความดีมาส่งผล คือ ทั้งทำด้วยตนเอง และชวนคนอื่นมาทำด้วย
 
    ส่วนที่ลูกปรารถนาจะไปให้ถึงจุดสูงสุดของธุรกิจนี้ ก็ต้องสั่งสมบุญปัจจุบันในทุกบุญให้มากๆ ทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นทำ แล้วอธิษฐานจิตตอกย้ำความตั้งใจของลูกให้บ่อยๆทุกๆวัน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
12 กรกฎาคม พ.ศ.2548
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_480712_1.html
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562 15:07
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv