Download ringtones 
 
Download Ringtones
ดาวน์โหลดริงโทน เพลงตัด mp3 เสียงเรียกเข้า
 
แค่สักครึ่งหนึ่ง
 เพลง แค่สักครึ่งหนึ่ง
ดาวน์โหลด mp3
แมน แมน
 เพลง แมน แมน-เข้าพรรษา 1
ดาวน์โหลด mp3

เพลงบวชได้ไหม-1  
ดาวน์โหลด mp3
เพลงบวชได้ไหม-2   ดาวน์โหลด mp3
เพลงแมน แมน เข้าพรรษา -1   ดาวน์โหลด mp3
เพลงแมน แมน เข้าพรรษา -2   ดาวน์โหลด mp3 
กลอนชวนบวช   ดาวน์โหลด mp3 

เพลงบวชแสนรูป -1   ดาวน์โหลด mp3 
เพลงบวชแสนรูป -2   ดาวน์โหลด mp3 
เพลงลูกผู้ชายต้องบวช   ดาวน์โหลด mp3 
เพลงแค่สักครึ่งหนึ่ง   ดาวน์โหลด mp3 

Ringtone เสียงเรียกเข้า มากมาย
รอคุณดาวน์โหลดอยู่แล้วที่นี่!!!!
Free Ringtone Download คลิก!!! 


บริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า (Ringtones) จาก DMC4U
โทรไปที่ *11072 แล้วกด 6 เพื่อเลือกทำรายการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า จากนั้นให้เลือกเสียงเรียกเข้าแบบที่ต้องการฟัง และให้ทำตามระบบแนะนำ
กด 1 Mono Ringtone
กด 2 Polyphonic Ringtone
กด 3 Truetone
หมายเหตุ สำหรับ Polyphonic Ringtone และ Truetone ลูกค้าจะได้รับข้อมูล (Bookmark) ในถาดรับข้อมูล (Service Inbox) ให้กด โหลด (Retrieve) ตรง DMC4U เพื่อเชื่อมต่อ GPRS และดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าจาก ข้อมูล (Bookmark) ที่ได้รับ รอรับเสียงเรียกเข้าผ่านมือถือ และทำการบันทึกไฟล์เสียงเรียกเข้าลงตัวเครื่อง

Download Wallpaper
ดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ ชวนบวช
รวมภาพพื้นหลังโครงการบวชพระแสนรูป

 Wallpaper > บวชพระแสนรูปเข้าพรรษา
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/about/Download-Ringtones.html
เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 01:35
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv