กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
ณ  สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีภาคเช้า

ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

๐๘.๔๐-๐๙.๐๐ น. 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๙.๓๐ น. 

ประธานสงฆ์
นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ

๑๐.๔๕ น.

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

๑๑.๐๐ น.

เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย

ปฏิบัติธรรม / มอบของที่ระลึก / รับถวายปัจจัย

๑๒.๑๕–๑๓.๑๕ น.

รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๑๕–๑๓.๓๐ น.
คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสวดมนต์
บทสรรเสริญคุณ “พระธรรมกาย”
๑๓.๓๐ น.
ประธานสงฆ์
นำนั่งสมาธิ
/ อธิษฐานจิต / แผ่เมตตา
๑๔.๔๐ น.
ประธานสงฆ์
- มอบพระของขวัญ สำหรับผู้กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
- มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ประธานสงฆ์
กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย

พิธีภาคเย็น

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

๑๘.๐๐ น.

สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์
และบูชามหาปูชนียาจารย์

๑๙.๐๐ น.

เสร็จพิธี / สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


มาวัดทุกวันอาทิตย์ คือ โอกาสสร้างบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ดังนี้
    
      ๑. ทานมัย
ได้ถวายภัตตาหาร และ ไทยธรรมเป็นสังฆทาน
แด่คณะสงฆ์
กว่า ๑,๐๐๐ รูป


  
๖. ปัตติทานมัย 
ได้อุทิศส่วนกุศลให้
หมู่ญาติสนิทมิตรสหาย
สัมพันธชน
และ
สรรพสัตว์ทั้งหลาย


      ๒. สีลมัย

ได้อาราธนาศีล รักษาศีล
ให้บริสุทธิ์ สำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบ
ตลอดทั้งวัน

  
๗. ปัตตานุโมทนามัย
ได้อนุโมทนาบุญกับพระเดช พระคุณหลวงพ่อและ
กัลยาณมิตรด้วยจิตใจ
ที่บริสุทธื์ ผ่องใส

        ๓. ภาวนามัย
ได้สวดมนต์นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมร่วมกับ
มหาชนด้วยความสงบนิ่ง
ในบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์
 
        ๘. ธัมมัสสวนมัย
ได้ฟังพระธรรมเทศนา
ที่นำไปใช้ได้ในชีวิต
ประจำวันเป็นอย่างดี

        ๔. อปจายนมัย
ได้ทำความเคารพต่อ
พระรัตนตรัยและ
มหาปูชนียาจารย์
ผู้เปี่ยมด้วยจริยวัตร
ที่งดงาม

    ๙. ธัมมเทสนามัย
ได้พูดคุยสนทนาเรื่อง
ธรรมะเป็นการให้
ธรรมทานแก่ผู้อื่น


     ๕. เวยยาวัจจมัย
ได้ขวนขวายช่วยเหลือ
ในกิจที่ชอบ เช่น
รักษาความสะอาด
ในเขตบุญสถาน
และบุญอื่นๆ

 
      ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์
ได้ทำความเห็นให้ตรง
เป็นสัมมาทิฐิ คิดชอบ
ปฏิบัติชอบ
การมาวัดวันหนึ่ง
ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง
ถ้าไม่มา.....ก็ไม่ได้
ถ้ามาแล้ว....ก็ได้บุญ
บุญจะสะสมทับทวี
เหมือนกับเก็บออมสิน
 
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ 2556 ณ วัดพระธรรมกาย
พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน 2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/about/come_temple.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:40
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv