พุทธประวัติ - ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
 
ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ

เมื่อใกล้คลอด พระราชมารดาเสด็จกลับกรุงเทวทหะ
ระหว่างทางประสูติพระราชกุมาร
 ที่มี ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
 ณ สวนลุมพินีวัน ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ก่อนพุทธศักราช 80 ปี
ด้วยพระบารมีที่ทรงสั่งสมมา
พระราชกุมารเสด็จดำเนินไป 7 ก้าว
ทุกก้าวมีดอกบัวเกิดขึ้นมารองรับ
แล้วทรงเปล่ง อาสภิวาจา ว่า
“เราเป็นเลิศในโลก
เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
การเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้าย
ภพใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเรา”
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-04.html
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 23:27
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv