พุทธประวัติ - ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์
 
ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์

เมื่อพระชมมายุ 16 พรรษา
พระราชบิดาทรงสร้างปราสาท 3 ฤดู ที่สวยงาม
ให้ประทับอย่างสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์
และทรงจัดการอภิเษกพระนางยโสธรา
พระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ
ผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศ มีลักษณะเบญจกัลยาณี
ให้มาเป็นพระชายา ด้วยหวังจะโน้มน้าวให้เจ้าชายสิทธัตถะ
อยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวช
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-08.html
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 23:25
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv