ออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์
 
ออกผนวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์

เมื่อพระชมมายุ 29 พรรษา
ทรงมีพระโอรสพระนามว่า “ราหุล”
แม้จะทรงรัก และห่วงใยพระโอรสมาก
แต่ความปรารถนาที่จะหาทางช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์มีมากกว่า
ในคืนที่พระโอรสประสูตินั่นเอง ได้ทรงม้าชื่อ “กัณฐกะ”
และมี “นายฉันนะ” เป็นผู้ติดตาม เสด็จออกจากพระราชวังไป
โดยไม่อาลัยอาวรณ์ทรัพย์สมบัติ อำนาจ ราชบัลลังก์
และความสุขทั้งปวง ทรงเลือกชีวิตนักบวช
ซึ่งเป็นชีวิตอันประเสริฐ สามารถที่จะฝึกฝนตนเอง
จนค้นพบทางพ้นทุกข์ได้
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-10.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:14
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv