พุทธประวัติ - ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
 
ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้

ขณะนั้น พญามารพาไพร่พลยกทัพ
มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระองค์
เทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมขล์สูง 150 โยชน์
เนรมิตรแขนพันแขน ถืออาวุธนานาชนิด
หมู่มารทั้งหลายล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกลัว
เข้าจู่โจมพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ทิศ
แต่พระองค์ไม่ทรงหวาดหวั่น ทรงระลึกถึงบารมี
ที่บำเพ็ญมาถึง 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
ทำให้มารทั้งหลายหลบหนีไปจนหมดสิ้น
พระโพธิสัตว์จึงทรงชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-15.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 11:16
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv