พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา
 
 พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งปัญญา
 
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของมหาชนทั้งหลาย
ให้ก้าวไปสู้ชีวิตอันประเสริฐสุดได้
คำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่ากว่าคำสอนใดๆ
ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงมีปัญญาเลิศกว่าใครๆ
คำสอนที่ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว
ปัจจุบันก็ยังทันสมัยและพิสูจน์ได้ เช่น
ทรงอธิบายเรื่องการเกิดของมนุษย์ไว้อย่างละเอียด
ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นทารก
ซึ่งตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันค้นพบ
โดยที่พระองค์มิได้ทรงใช้เครื่องมือใดๆ เลย นอกจากการทำสมาธิ
และที่สำคัญหากผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์
ก็จะมีปัญญาฉลาดรอบรู้ได้เช่นกัน
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-29.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 19:28
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv