บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/good_questions_good_answers/factory_employee.html
เมื่อ 17 ธันวาคม 2561 05:49
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv