บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/good_questions_good_answers/monk_robe_color.html
เมื่อ 17 ธันวาคม 2561 19:53
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv