บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/law_of_kamma/Being-Disrespectful-to-the-Monastic-Community.html
เมื่อ 17 ตุลาคม 2561 11:01
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv