บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/law_of_kamma/Being-Disrespectful-to-the-Monastic-Community.html
เมื่อ 17 ธันวาคม 2560 22:29
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2560 http://www.dmc.tv