บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/law_of_kamma/Cesarean-Section.html
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 02:41
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv