บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/law_of_kamma/long_life.html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 03:17
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv