บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/scoop/alms-1M-Monks-2.html
เมื่อ 17 มกราคม 2562 22:39
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv