บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/scoop/alms-1M-Monks-2.html
เมื่อ 16 ตุลาคม 2561 17:33
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv