บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/scoop/photo-collection-Dhammachai-Dhutanga-Jan-9-2012.html
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 19:12
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv